81. Uppror mot ledare förbjudet

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 145-147

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

20 – Vi tillåter inte uppror mot ledare eller krig i tid av prövningar. Vi lyssnar och lyder den person som Allâh har låtit regera oss och vi trotsar inte honom.

FÖRKLARING

Till skillnad från Khawâridj som tillåter uppror mot syndiga ledare. De revolterar, spiller blod, plundrar och tillåter att muslimska egendomar beslagtas och barn och kvinnor tillfångatas. De har andra pinsamheter som beror på deras lust och metod som skiljer sig från Qur’ânen, Sunnah och de lärdes metodik. Utifrån sina lustar har de rivit sönder detta samfund å det grövsta. De banade vägen för alla efterkommande innovationer. Således befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de likvideras och sade:

Avliva dem var ni än råkar på dem.”1

”De är de värsta skapelserna och varelserna.”2

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom bytet.”3

Khawâridj, oavsett tid och plats, kallar till blodbad och revolt mot muslimska ledare.

1al-Bukhârî (6930) och Muslim (1066).

2Muslim (1067) och Ahmad (5/31).

3al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).