81. Profethyllningens fjärde formulering

4 –

اللهم صل على محمد [النبي الأمي]و على آل محمد كما صليت على [آل]إبراهيم، و بارك على محمد [النبي الأمي]و على آل محمد كما باركت على [آل]إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla [den olärde profeten] Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm[s ätt]. Och välsigna [den olärde profeten] Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat Ibrâhîm[s ätt] i hela världen.”1

1Muslim, Abû ´Awânah, Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (1/132/2), Abû Dâwûd och an-Nasâ’î (159-161). Autentisk enligt al-Hâkim.