81. al-´Ayyâshîs första förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

”Och om ni finner dem förståndiga, överlämna då deras egendom till dem.”1

”´Abdullâh bin al-Mughîrah berättade att Dja´far bin Muhammad sade: ”Det vill säga om ni ser att de älskar Muhammads familj så skall ni upphöja deras nivåer.”2

Det är obligatoriskt att älska Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, följeslagarna och alla andra troende. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj tillhör de troende. Det är dock inte versens förståelse. Varför skall bara Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj utgöra ett test om det handlar om att testa en persons tro? Det i versen omtalade förståndet syftar på religiositet och sunt förfogande över egendom, sade Ibn ´Abbâs, Qur’ân-tolkarna och de lärda. Se Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning (3/354).

14:6

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/221).