80. Profethyllningens tredje formulering

3 –

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم [و آل إبراهيم]، إنك حميد مجيد. و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على [إبراهيم و]آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm [och Ibrâhîms ätt]. Dig tillhör allt lov och pris. Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat [Ibrâhîm och] Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”1

1Ahmad, an-Nasâ’î och Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/44) med en autentisk berättarkedja.