80. Om det är otro att tro på ´Alî

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 86

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Dessutom brände ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) folk som sade sig vara muslimer och ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) följeslagare. De lärde sig av följeslagarna, men de hade börjat tro på ´Alî liksom folk tror på Yûsuf, Shamsân och deras likar. Hur kunde följeslagarna enas om att bekämpa dem och beskylla dem för otro? Tror ni att följeslagarna anklagade muslimer för otro? Tror ni att tro på Tâdj och hans jämlikar är ofarlig medan tro på ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) är otro?

FÖRKLARING

Detta är det fjärde svaret. Dessa människor tillskrev sig islam och studerade under följeslagarna. Det till trots beskyllde de dem för otro och brände dem på bål när de sade att ´Alî bin Abî Tâlib är en gud. Detsamma påstås av dessa som dyrkar Shamsân och andra.

Hur kan det komma sig att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enades om att bestrida dessa människor? Tror ni att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enades om att bekämpa någon som inte förtjänade det? Tror ni att de enades om att orätt beskylla någon för otro? Det är omöjligt. Tror ni att det inte skadar att tro på Tâdj till skillnad från ´Alî bin Abî Tâlib?