80 – Kapitel 13 – Lärdomar ur Dhât Anwât-händelsen

Men denna berättelse gynnar att både en olärd och en lärd muslim kan falla i olika typer av avguderi utan att känna till dem. På så sätt gynnar den lärdom och vaksamhet. Dessutom gagnar den på så sätt att man är medveten om att en okunnig persons ord ”Vi förstår Tawhîd” hör till de största okunnigheterna och Satans lömskaste planer som finns. Den gynnar även en muslim som utför Idjtihâd och säger ett ord som består av hädelse samtidigt som han inte vet om det. Sålunda skall han få reda på det, ångra sig genast och förbli troende, precis som israeliterna och de som frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Den gynnar även om han inte har hädat, ty han tillrättavisas på ett strängt sätt precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

 

Förklaring

Det som hände i Dhât Anwât-händelsen och det som israeliterna råkade ut för, gagnar följande saker:

Den första: En människa, lärd såväl som olärd, kan vara okunnig om vissa typer av avguderi. Detta ålägger människan att hon lär sig och vet så att hon inte faller i avguderi utan att veta om det. Likaså hör det till de allvarligaste frågorna att säga att man vet vad avguderi är för något då man i själva verket inte alls gör det. Detta är en sammansatt okunnighet som innebär att begripa något på ett sätt som motsätter sig dess realia. Sammansatt okunnighet är värre än enkel okunnighet. En person som besitter en enkel okunnighet lär sig och gagnar andra med sin kunskap. Men vad berör personen som besitter en sammansatt okunnighet, tror han att han är kunnig då han inte alls är det. Följaktligen fortsätter han med sina handlingar som motsätter sig Sharî´ah.

Den andra: Om en muslim säger något som består av otro och sedan tillrättavisas och ångrar sig, skadas han inte av det då han ursäktas av okunnigheten. Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än vad han kan bära. Skulle han däremot fortsätta med sin otrogna handling, döms han utmed det hans tillstånd fordrar.

Den tredje: Även om en människa inte vet att det hon vill uppnå är otro, tillrättavisas hon strängt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sina följeslagare:

”Säkerligen kommer ni att följa dem som var före er bit för bit.”

Detta är en klar och tydlig avisning.