80. Goda handlingar för den döde

Detta kapitel får de olycksdrabbade på humör. I stället för att sörja, gråta, slå sig på kinderna, riva sönder kläderna och jämra sig får de ge välgörenhet, tillbe, be om förlåtelse, läsa Qur’ânen, förrätta bönen, fasta och andra goda handlingar för de döda. Om de vet att dessa goda handlingar når de döda och att de via dem antingen blir förlåtna sina synder, upphöjda i nivåer eller bådadera, blir de gladare och lyckligare.

Detta kapitel är baserat på skänken av goda handlingar till döda och levande människor. Vi kommer att nämna de lärdas olika åsikter i frågan. Det finns goda handlingar som de lärda är enade om att de når de döda. Det finns goda handlingar som de lärda är oense om deras belöning når de döda.