80. Alltid med våra ledare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 143-144

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

19 – I alla tider utför vi den obligatoriska kampen och vallfärden med muslimska ledare.

FÖRKLARING

Vallfärd och kamp måste vara under den muslimske ledarens ledning. Sakfrågan ska inte vara kaotisk. Vi vallfärdar med dem och ber bakom dem. Om de befaller oss utgång, går vi ut. Om de utropar ´Arafah-dagen vallfärdar vi med dem och rättar oss efter dem i dessa frågor. ´Abdul-´Azîz bin Rufay´ sade:

”Jag sade till Anas bin Mâlik: ”Säg mig något som du förstod från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Var bad han Dhuhr på Tarwiyah-dagen?” Han sade: ”I Minâ.” Jag sade: ”Var bad han ´Asr på ´Arafah-dagen?” Han sade: ”I Abtah.” Därefter sade han: ”Gör som dina ledare.”1

Var med din ledare. Han förstod att han inte skulle skilja sig från sin ledare. När ledaren går, går du. Detta gäller som sagt i alla tider. Så länge islam och muslimer finns och de har sina ledare, är vi med dem, vallfärdar med dem och kämpar med dem.

1al-Bukhârî (1653) och Muslim (1309).