8. Vi har inte lämnats mållösa

Allâh har alltså skapat oss och sörjt för oss och Han har inte lämnat oss mållösa. Han har befallt oss att dyrka enbart Honom, lyda Honom och inte trotsa Honom. Han har sänt ett sändebud till oss och det är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han har uppenbarat Qur’ânen för honom så att vi kan vägledas av den, praktisera dess påbud och undvika dess förbud. Allt det sker via Allâhs sändebud och den siste av profeterna och sändebuden Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han har kommit för att lära människorna deras religion. Han är den siste profeten, deras ledare och den bäste av dem.

Den som lyder det här sändebudet och håller fast vid hans religion inträder paradiset. Den som trotsar det här sändebudet och avviker från hans religion inträder helvetet. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

Vi har sänt ett sändebud till er, som skall vittna mot er…”

Det vill säga era handlingar som han bevittnar:

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

… liksom Vi sände ett sändebud till Farao.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltså ett sändebud:

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلً

Men Farao satte sig upp mot sändebudet och Vi straffade honom med ett fruktansvärt straff.”

Farao straffades hårt; han dränktes i det här livet och i nästa liv väntar Elden.

[Nästa sida]