8. Välj din väg

Ödet är som sagt en dold hemlighet som du aldrig kommer att avslöja. Nu står du vid ett vägskäl. En väg leder dig till sundhet, seger, lycka och ära. En annan väg leder dig till undergång, ånger och förnedring. Du står mellan dem båda. Det är upp till dig nu. Ingen hindrar dig från att gå till höger och ingen hindrar dig från att gå till vänster. Om du vill, tar du en väg, och om du vill, tar du en annan. Vad sägs om att ta vägen till höger och säga att det var ödet?

Om du skall resa till en stad och kan välja mellan en väg som är jämn, kort och säker och en annan som är ojämn, lång och osäker, ser vi hur du väljer den första vägen. Du kommer inte att ta den ojämna, långa och osäkra vägen. Detta gällande den materiella vägen. Den immateriella vägen är likadan. Det finns ingen skillnad mellan dem. Allting handlar om begären och lustarna som kan styra och överrumpla intellektet ibland. Den troendes intellekt måste överrumpla hans lust. Om han låter sitt friska intellekt styra, får det honom att inse vad som är skadligt respektive nyttigt och glädjande för honom.