8. Vad är domen för att stryka på strumporna med bilder på?

Fråga 8: Vad är domen för att stryka på strumporna med bilder på?

Svar: Det är inte tillåtet att stryka på dem. Strykningen är en underlättnad och en underlättnad är inte tillåten i syndiga fall. Åsikten som tillåter strykning på ett förbjudet plagg fordrar att synden är accepterad. Det är ju obligatoriskt att fördöma en synd. Man skall inte säga att strumporna är nedvärderade och därav är det tillåtet att stryka på dem. Det handlar om kläder och kläder med bilder på är förbjudna i alla fall. Om det exempelvis finns en bild på ett lejon på strumporna, så är det inte tillåtet att stryka på dem.