8. Tvagning mellan två samlag

7 – Tvagning mellan två samlag

Efter att han har haft föreskrivet samlag med henne och önskar att ha det igen, tvår han sig enligt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”När någon av er har haft samlag med sin maka och vill ha det igen, skall han två sig [däremellan]. [Han blir piggare av det.]”1

I en annan rapportering står det:

”… skall han två sig liksom till bön.”

1Muslim (1/171), Ibn Abî Shaybah (1/51/2), Ahmad (3/28), Abû Nu´aym i ”at-Tibb” (1/12/2) som står för tillägget och andra via Abû Sa´îd al-Khudrî. Jag har tagit upp den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (216).