8. Två sorters medlingar

Medlingarna är som sagt två stycken:

1 – Korrekt medling. Den åsyftar en medling som Allâh tillåter och behagas av. Exempel på en sådan medling är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för människorna på samlingsplatsen som inväntar rättegången. En annan är hans medling för de troende att inträda i paradiset med Hans (subhânahu wa ta´âlâ) tillstånd och välbehag.

2 – Ogiltig medling. Den åsyftar en medling som avgudadyrkarna eftersträvar från någon annan än Allâh. De vänder sig till profeter, rättfärdiga, änglar, djinner, träd eller stenar i hopp om medling. Den medlingen är emellertid ogiltig. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.”1

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

”Då syndarna saknar en kär vän och alla förböner skall vara förgäves.”2

Den är ogiltig eftersom den söks hos någon annan än Allâh och brukar avguderi för att uppnå den därav dess ogiltighet.

174:48

240:18