8. Stor mängd orenhet i rent vatten

Måhända undrar någon om vattnet som blandas med mycken orenhet och som både saknar anmärkningsvärd lukt och färg blir orent. Tillsynes gör det inte det. Men de lärde säger att om orenheten saknar stark lukt och har en färg lik vattnet vars smak är oförändrad, skall det uppskattas att orenhetens färg är olik vattnets. Om vattnet ändras efter uppskattning betraktas det som orent. Detta är exempel på uppskattad orenhet.

Exempelvis hamnar urinavsöndring i en liten vattenbehållare. Den har en oförändrad färg och en svag lukt. Härmed blir vi tvungna att uppskatta dess färg för att kunna avgöra huruvida vattnet är rent eller orent. Tvivlar vi på det är det tvivelaktigt. Drabbas vattnet av en orenhet som inte förändrar det, är vattnet naturligtvis rent. Och om det förändras är det naturligtvis orent. Vet man ingetdera är vattnet alltså tvivelaktigt. Det tvivelaktiga skall refereras till grundregeln och i grund och botten är allting rent.