8. Skydd 8 mot coronaepidemin: Tjänster och fina handlingar

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

´Ashru Wasâyâ lil-Wiqâyah min-al-Wabâ’, sid. 11-12

8 – Tjänster och fina handlingar

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tjänster skyddar mot ondska, sjukdomar och undergång. De som handlar så i jordelivet kommer att behandlas så i nästa liv.”1

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Ett av sjukdomarnas bästa botemedel är fina och goda handlingar, erinran, bön, ödmjukhet inför Allâh och ånger. Dessa medel har större inverkan på sjukdomar än vad naturlig medicin har. Men allting beror på jagets lämplighet, mottaglighet och dogm om det och dess gagn.”2

1al-Hâkim.

2Zâd-ul-Ma´âd.