8. Skall man blandas med de olika grupperna eller bojkotta dem?

Fråga 8: Skall man blandas med de olika grupperna eller bojkotta dem?

Svar: Om man har kunskap och insikt1 och blandas med dem för att kalla dem till Sunnah och få dem att lämna felen, är det bra. Det är en form av kall till Allâhs religion. Och om man blandas med dem för att umgås med dem och vara vän med dem utan att kalla dem och klargöra för dem, så är det inte tillåtet.

Det är alltså inte tillåtet att umgås med de oliktänkande om det inte medför en religiös fördel i form av att de kallas till sann islam och sanningen klargörs för dem så att de kan återvända till den2. Exempel på det är när Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) gick till innovatörerna i moskén och fördömde dem för deras innovation. Ett annat exempel är Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som begav sig till Khawâridj för att diskutera med dem och krossa deras tvivel. Till följd därav fanns det människor bland dem som återvände.

Så om beblandningen med dem sker med det syftet är det korrekt. Men om de fortsätter hålla fast vid sin falskhet är det obligatoriskt att undvika dem och bekämpa dem för Allâhs sak.

1Detta är korrekt sett till individerna. Det är möjligt att kalla på dem och påverka dem. Däremot är det omöjligt att i helhet ändra på metodiken och deras framstående personligheter. I stället är det de som kan påverka den som blandas med dem. När det kommer till själva kallet, lämnar dessa sekter i princip aldrig sina ledares undervisningar. Exempel på dessa sekter är al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh. Hur många råd har de inte fått från ärliga människor! Hur mycket har inte skrivits om dem! Trots det står de på samma plats. Här har du beviset för det jag säger. Sekten al-Ikhwân al-Muslimûns grundare Hasan al-Bannâ sade under rubriken ”Mawqifunâ min ad-Daw´ât”:

”Vårt förhållande till de olika kallen är att vi väger dem i vårt kalls vågskål; det som stämmer överens med det välkomnar vi och det som inte stämmer överens med det har vi ingenting med att göra.” (Madjmû´-ur-Rasâ’il, sid. 24)

Allâh! Vittna om att jag inte har någonting att göra med al-Ikhwân al-Muslimûns kall eller grundare. De avviker från Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.

Baserat på detta tar de inte emot någons kall. De vill ju att andra kall skall följa deras kall och vara dem underordnade – och Allâh vet bättre.

2Om man verkligen måste blandas med dem för att kalla på dem och förklara Salafs metodik för dem, är det endast de lärda eller studenterna som är stabila i den korrekta läran, Sunnah och Salafs metodik som skall göra det och ingen annan.