8. Sjunde beviset från Sunnah för Allâhs händer

7 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand och båda Hans händer är högra.”1

Rapporterad av Muslim.

1Muslim (1827).