8. Så skall muslimska barn heta

Namngivningen till barnen är enkel och underlättad och lov och pris tillkommer Allâh. Den behöver inga forskningar, ordlistor eller lexikon. Namngivningen handlar om en träffpunkt för Sharî´ahs betydelse och den naturliga läggningen. Muslimen skall bara se till att namnge sitt nyfödda barn med:

1 – Namn som bevisar att det är Allâhs (ta´âlâ) slav

2 – Allâhs rättfärdiga profeters och sändebuds namn

3 – Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares namn

4 – Namn på deras efterträdare som rättade sig efter dem

5 – Liknande arabiska namn

Muslimen skall välja ett namn som inte förkastas av Sharî´ah. Och om han inte kan bestämma sig för ett namn så får han gå till en lärd som är känd för bra åsikter, ren troslära och sund smak och rådfråga honom. Följeslagarna brukade ta sina nyfödda barn till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att han skulle namnge dem. Detta bevisar att det är föreskrivet att fråga de lärda och studenterna om råd.