8. Quraysh bojkottar Banû Hâshim och Banûl-Muttalib

Efter det konverterade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror Hamzah och många andra till islam. Islam hade börjat spridas. När Quraysh såg det tog de illa upp och enades om att bojkotta Banû Hishâm och Banûl-Muttalib i form av att inte handla med dem, ingå i äktenskap med dem, tala med dem eller ens sitta med dem förrän de lämnade ut Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem. De skrev ned ett manifest om det och hängde upp det i Ka´bahs tak. Det sägs att skrivaren var Mansûr bin ´Ikrimah bin ´Âmir bin Hâshim bin ´Abdi Manâf. En annan teori är att det var an-Nadhr bin al-Hârith. Därpå bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot honom så att hans hand paralyserades.

Bânû Hâshim och Banûl-Muttalib, såväl de troende bland dem som de otrogna, slöt sig till folkmassorna. Det enda undantaget var Abû Lahab som stödde Quraysh som förblev i sitt tillstånd. Under cirka tre års tid kom ingen till dem.

Med tiden ville vissa från Quraysh upphäva manifestet. Det var Hishâm bin ´Amr bin Rabî´ah bin al-Hârith bin Hubayyib bin Djudhaymah bin Mâlik bin Hisl bin ´Âmir bin Lu’ayy. Han gick till Mut´im bin ´Adiyy och andra från Quraysh som gick med på förslaget. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för sitt folk att Allâh hade skickat termiter till manifestet som åt upp allt dess innehåll frånsett Allâhs (´azza wa djall) namn. Så var det. Därefter återvände Banû Hâshim och Banûl-Muttalib till Makkah. Ett fredsavtal trädde i kraft trots motsättningar från Abû Djahl ´Amr bin Hishâm.

Där och då fick de i Abessinien reda på att Quraysh hade konverterat till islam varpå flera återvände till Makkah. De möttes dock av samma prövning och strävhet som innan. De stannade kvar i Makkah till dess att de utvandrade till al-Madînah. Det enda undantaget var as-Sakrân bin ´Amr, make till Sawdah bint Zam´ah, som dog efter att ha anlänt till Makkah från Abessinien, Salamah bin Hishâm och ´Ayyâsh bin Abî Rabî´ah som inte klarade av att utvandra och ´Abdullâh bin Makhramah bin ´Abdil-´Uzzâ som tillfångatogs. Under Badr-dagen rymde han från hedningarna och slöt sig till muslimerna.