8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2

[11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fruktar att mista bönen på småtimmarna får be Witr tidigare. Och den som räknar med att vakna skall be Witr på småtimmarna. Ty bönen på småtimmarna är såväl bevittnad som bättre.”3

[12] Vid vägskäl där man kan både be i samling tidigare eller ensam senare, är det bättre att be i samling eftersom bedjaren belönas som sagt för en hel natts bön. Likaså utövades handlingen av följeslagarna på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) tid. ´Abdur-Rahmân bin ´Abd al-Qârî sade:

”En natt i Ramadhân gick jag och ´Umar bin al-Khattâb till moskén och såg människorna skingrade; en man bad ensam medan en annan bad i samling. Då sade han: ”Vid Allâh! Jag tycker att det hade varit bättre om alla stod enade bakom en enda läsare.” Därefter tog han tag i det och samlade dem bakom Ubayy bin Ka´b. Någon natt efteråt gick jag ut med honom och såg människorna be bakom sin läsare. ´Umar sade: ”Detta är en förträfflig innovation. Den som de sover bort är bättre än den som de utför.” Den sista delen av natten vill säga. Människorna bad nämligen den första delen.”4

Zayd bin Wahb sade:

”´Abdullâh bad med oss i Ramadhân och var klar på natten.”5

1 Hela nattbönen kallas för ”Witr” till följd av dess udda antal.

2 Autentisk. Rapporterad av Ahmad och andra från Abû Basîr. Den nämns i ”as-Sahîhah” (108) och ”al-Irwâ’” (2/158).

3 Muslim och andra. Den nämns i ”as-Sahîhah” (2610).

4 al-Bukhârî och andra. Den nämns i ”at-Tarâwîh”, sid. 48.

5 ´Abdur-Razzâq (7741) och andra och dess berättarkedja är autentisk. Imâm Ahmad antydde denna och den föregående rapporteringen när han ställdes frågan:

”Skall bönen sinkas till småtimmarna?” Han svarade: ”Nej. Jag föredrar muslimernas praxis.” (Masâ’il-ul-Ahmad, sid. 62, av Abû Dâwûd)