8. Murdji’ah al-Fuqahâ’s syn på syndare

Murdji’ah al-Fuqahâ’ motsäger dessa verser och hadîther. Det finns dock en skillnad mellan dem och de extrema Murdji’ah. Murdji’ah al-Fuqahâ’ anser trots allt att syndaren riskerar att straffas och att vissa syndare kommer att inträda Elden. På den punkten håller de med Ahl-us-Sunnah. Visserligen är deras katastrof förvisso en katastrof, men man måste vara rättvis och opartisk och poängtera den stora skillnaden mellan dem och de extrema Murdji’ah. Tron är bygd på rättvisa och opartiskhet. Det är inte ens tillåtet att behandla den otrogne orättvist. Detsamma gäller innovatören.