8. Innovationer i ´Arafah

72 – Vistelse på ´Arafah-berget den åttonde dagen för att för säkerhets skull inte ta fel på nymånen.

73 – Tändning av de många stearinljusen i Minâ natten till ´Arafah.

74 – Frasen som bes tusen gånger natten till ´Arafah:

”Fri från brister är Han vars tron är i himlen. Fri från brister är Han vars stig finns på jorden. Fri från brister är Han vars väg finns på havet…”

75 – Direkt avfärd från Makkah till ´Arafah den åttonde dagen.

76 – Nattlig avfärd från Minâ till ´Arafah.

77 – Tändning av brasor och ljus på ´Arafah-berget natten till ´Arafah-dagen.

78 – Bad inför ´Arafah-dagen.

79 – Vallfärdaren säger när han närmar sig ´Arafah och ser Rahmah-berget:

”Fri är Allâh från brister! Lov och pris tillkommer Allâh. Det finns ingen sann gud utom Allâh. Allâh är större.”

80 – En halv dags för tidig avgång innan det är dags att vistas i ´Arafah.

81 – Vallfärdaren läser ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ hundra gånger, kapitlet ”al-Ikhlâs” hundra gånger, hyllar och fredar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hundra gånger och slutligen sig själv hundra gånger.

82 – Tigning och utebliven åkallan i ´Arafah.

83 – Klättring uppför Rahmah-berget i ´Arafah.

84 – Ingång i kupolen, även kallad för ”Âdams kupol”, på Rahmah-berget, bön däri och Tawâf runt den liksom Tawâf runt Huset.

85 – Dogmen om att Allâh (ta´âlâ) stiger ned på eftermiddagen på en silvrig kamel, skakar hand med ryttare och kramar om fotgängare.

86 – Imamen predikar två predikningar och sitter mellan dem som på fredagspredikan.

87 –  Dhuhr och ´Asr bes innan predikan.

88 – Böneutrop för Dhuhr och ´Asr innan predikaren avslutar sin predikan.

89 – Efter bönen säger imamen till Makkah-borna:

”Be fyra Raka´ât. Vi är resande.”

90 – Frivillig bön mellan Dhuhr och ´Asr.

91 – Läsning av särskilda böner, som till exempel al-Khadhirs (´alayhis-salâm) bön som nämns i ”al-Ihyâ’”. Den börjar på följande sätt:

”Du, som inte distraheras av någon angelägenhet eller något ljud…”

Vissa böner är fem sidor långa.

92 – Avgång innan solnedgång.

93 – Lekmännens tes om att vistelsen i ´Arafah en fredag motsvarar sjuttiotvå vallfärder.

94 – Samling natten till ´Arafah-dagen, i moskéer eller utanför städerna, för åkallan, hög erinran, predikningar, poesiläsning och imitation av folket i ´Arafah.