8. Inget lugnar hjärtat som detta

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

al-Wasâ’il al-Mufîdah lil-Hayât as-Sa´îdah, s. 13

5 – En av de största faktorer som medför lugn och ro är mycken erinran om Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Erinran besitter en märklig inverkan på lugn och ro och avvärjelse av ängslan och bekymmer. Han (ta´âlâ) sade:

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

”… de som tror och vars hjärtan blir stilla när Allâh erinras – är det inte så att då Allâh erinras blir hjärtan stilla?”1

Då erinran om Allâh är unik samt motiverar slaven till dess belöning, har den också en väldig inverkan på erhållning av detta ändamål.

113:28