8. ´Îd-bön på böneplats på grund av platsbrist i moské

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 22-23

Deras påstående är helt klart diskutabelt. Om det hade varit korrekt skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte vidhållit bön på böneplats. Ty han vidhöll bara det som var bäst.

Att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på böneplats på grund av orymlig moské är ett grundlöst påstående. Vad som också motbevisar teorin är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad fredagsbön i moskén. Folk kom från Madînahs alla hörn varpå han bad fredagsbön med dem i moskén. Någon skillnad på antalet följeslagare på fredags- och ´Îd-bönerna kommer inte på tal varför det inte går att argumentera med moskéns rymlighet vid de två evenemangen. Den som tycker annorlunda får lägga fram sina bevis, vilket inte verkar möjligt.

Om det var bättre att be ´Îd-bön i moské än på böneplats och moskén var orymlig, skulle han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) snabbt byggt ut moskén liksom vissa kalifer gjorde, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade mer rätt till det. Det är otänkbart att han dels nämner dygden, dels låter blir att bygga ut moskén. Visserligen kan ett undantag vara att renoveringen förhindrades på grund av hinder, men jag tror inte en kunskapare vågar hävda något sådant. Skulle han göra det säger vi bara:

هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

”Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.”1

1 2:111