8. Hadîth “Profeten brukade kohl…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/414-417)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

687 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade kohl medan han fastade i Ramadhân.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en svag berättarkedja. at-Tirmidhî sade:

“Det finns inget autentiskt om det.”

FÖRKLARING

Får den fastande bruka kohl och ögondroppar? Ja, det får han göra enligt den korrekta åsikten. Allt är i princip tillåtet till dess att motsatsen bevisas. Även om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) omnämnda hadîth är svag är vi inte i behov av den eftersom allt är i princip tillåtet till dess att motsatsen bevisas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd inte användning av kohl under fastan. Med det sagt får den fastande lov att bruka kohl, ögondroppar och örondroppar. Det är harmlöst om han så skulle känna av smaken i halsen, ty ingetdera är mat eller dryck utan medicin. Dessutom är det en medicin som intas via en ovanlig väg. Till skillnad från näsan går inga kanaler från ögat ned till magen. Däremot bryter näsdroppar fastan eftersom det hamnar i magen via näsan. Sådant är inte fallet med ögat.

1Ibn Mâdjah (1678).