8. Hadîth ”Om du skulle befinna dig i ett sällskap…”

104 – ´Abdullâh bin Busr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”För längesedan hörde jag: ”Om du skulle befinna dig i ett sällskap bestående av drygt tjugo män och se att ingen av dem respekteras för Allâh sak, så skall du veta att det ser mörkt ut.”1

Rapporterad av Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en god berättarkedja.

1God.