8. Hadîth ”Månaden Ramadhân har kommit till er…”

999 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Månaden Ramadhân har kommit till er – en välsignelsens månad. Allâh har ålagt er att fasta den. Under den öppnas himlens portar, helvetets portar stängs och upproriska djävlar fjättras. Däri har Allâh en natt som är bättre än tusen månader. Den som berövas dess godhet är verkligen berövad.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î och al-Bayhaqî via Abû Qilâbah, från Abû Hurayrah. Mig veterligen hörde han inte från honom. al-Halîmî sade:

”Djävlarnas fjättring kan syfta på enbart Ramadhâns dagar. I så fall handlar det om de tjuvlyssnande djävlarna. Ser du inte att han nämner de upproriska djävlarna? I Ramadhân brukade Qur’ânen sändas ned till den nedersta himlen varpå den vaktades av eldar. Han (ta´âlâ) sade:

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

”Ett skydd mot alla upproriska djävlar.”2

I Ramadhân stiger säkerheten med ytterligare fjättring – och Allâh vet bättre.

Det kan också syfta på såväl Ramadhân som andra dagar. I så fall handlar det om att djävlarna inte klarar av att förstöra människorna som annars. Ty då är muslimerna sysselsätta med fastan som krossar lusten, Qur’ân-läsning och annan dyrkan.”

1Autentisk via andra.

237:7