8. Hadîth ”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan…”

96 – al-Mughîrah berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1

Rapporterad av Muslim och andra.

1Autentisk.