8. Hadîth ”Hela frukosten innan fastan är en välsignelse…”

1070 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela frukosten innan fastan är en välsignelse. Lämna därför inte den ehuru ni bara skulle dricka en klunk vatten. Allâh (´azza wa djall) och Hans änglar hyllar respektive ber för dem som frukosterar innan fastan.”1

Rapporterad av Ahmad med en stark berättarkedja.

1God via andra.