8. Hadîth ”Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte inträda ett badhus…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (172)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/183)

172 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte inträda ett badhus utan höftskynke. Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte låta sin hustru inträda i ett badhus. Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte dricka sprit. Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte sitta vid ett bord som sprit serveras på. Den som tror på Allâh och Sista dagen ska inte vara ensam med en kvinna utan att hon har en Mahram med sig.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”.

1Autentisk via andra.