8. Hadîth ”Den som säger ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ och dör…”

985 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag tryckte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) intill mitt bröst varvid han sade: ”Den som säger ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ och dör, inträder i paradiset. Den som fastar en dag för Allâhs sak och dör, inträder i paradiset. Den som skänker en välgörenhet för Allâhs sak och dör, inträder i paradiset.”1

Rapporterad av Ahmad med en berättarkedja som är helt okej. Också al-Asbahânî rapporterade den med formuleringen:

Hudhayfah! Den som fastar en dag för Allâhs (´azza wa djall) sak och dör, för Allâh in i paradiset.”

1Autentisk.