8. Hadîth ”Den som lär folket det goda…”

130 – Det rapporteras från Abû Barzah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lär folket det goda och glömmer sig själv är som en veke; den lyser upp folket och bränner sig själv.”1

Rapporterad av al-Bazzâr.

1Autentisk via andra.