8. Hadîth ”Allâhs sändebud gick förbi en grav…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (390)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/280)

390 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi en grav och sade: ”Vem ligger i den här graven?” De sade: ”Så-och-så.” Då sade han: ”Han föredrar två Raka´ât framför resten av ert jordeliv.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” med en god berättarkedja.

1God och autentisk.