8. Hadîth ”Allâh älskar att Hans tillstånd anammas…”

1060 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh älskar att Hans tillstånd anammas liksom Han älskar att Hans plikter anammas.”1

Rapporterad av al-Bazzâr med en god berättarkedja, at-Tabarânî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.