8. Hadîth ”All egendom som du betalar allmosa på…”

745 – Andra har rapporterat den som Ibn ´Umars uttalande, vilket är korrekt:

All egendom som du betalar allmosa på är ingen skatt om den så skulle vara under sju jordar. Och all egendom som du inte betalar allmosa på är skatt om den så skulle vara på jordytan.”1

Rapporterad av al-Bayhaqî.

1Autentisk som en följeslagares ord.