8. Den som söker rikedom skall Allâh berika

23 – Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att människor från Ansâr frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upprepande gånger och att han gav dem upprepande gånger tills det han hade var slut. Då sade han:

”Jag kommer inte att undanhålla mina egendomar från er. Den som strävar efter renhet skall Allâh rena. Den som söker rikedom skall Allâh berika. Den som söker insikt skall Allâh skänka insikt till. Ingen har fått en bättre och vidare gåva än tålamodet.”1

24 – Våra lärda (rahimahumullâh) sade att ”Den som strävar efter renhet” betyder den som härdar. Till det hör Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

”Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Allâh i Sin nåd drar försorg om dem.”2

Ibn ´Arafah och andra språkvetare sade:

”Det vill säga låt dem härda.”

Det betyder att den som härdar och låter bli att be människorna om något skall Allâh rena genom att skydda hans anseende och avvärja hans fattigdom.

”Den som söker rikedom…” – det vill säga från Allâh.

”… skall Allâh berika” – det vill säga berika hans hjärta eller ge honom så att han blir oberoende av skapelsen. Det är också möjligt att Allâh ärar personen och ger honom bådadera.

25 – Ibn Abîd-Dunyâ rapporterade att Bakr bin ´Abdillâh sade i sin bön:

”Allâh! Skänk oss Ditt uppehälle som får oss att tacka Dig än mer och bero på Dig än mer och vara oberoende från alla andra.”

1al-Bukhârî (3/335) och Muslim (2/729).

224:33