8. Dementerad jämförelse och bekräftade egenskaper

Till skillnad från vad Mu´attilah och Mu’awwilah påstår fordrar bekräftelse av Allâhs namn och egenskaper inte alls liknelse. Deras teori tyder bara på nedsatt förståelse, villfarelse och ovilja mot sanningen. Alla vet ju skillnaden mellan skapelsen och Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ). Till och med skapelserna varierar sinsemellan. Elefanten är ju inte som katten och myggan ehuru de har vissa gemensamma egenskaper. Myggan hör och hästen hör, myggan ser och elefanten och hästen ser. Betyder det nu att myggan är som elefanten eller hästen? Nej. Även om namnen är gemensamma så är beskaffenheten och realia olika. Hur är då skillnaden mellan Skaparen och skapelsen om den är så stor skapelserna emellan?

Vi bekräftar det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftar utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

Han dementerade jämförelse och bekräftade hörsel och syn. Det betyder att bekräftelse av egenskaper som hörsel och syn fordrar ingalunda jämförelse:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”1

Inga skapelser liknar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

116:74