8. De måttliga Ahl-us-Sunnah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

3 – Ingenting är som Han.

FÖRKLARING

Det grundas på Hans (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida, då ni vet.”3

Det vill säga likar och jämlikar.

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

Känner du någon som kan kallas Hans namne?”4

Det vill säga någon som kan jämföras med Honom. Ingen vare sig liknar Allâh eller kan jämföras med Allâh (´azza wa djall). Ingen skapelse liknar Honom. Det är obligatoriskt att bekräfta och betro det Allâh bekräftar åt Sig själv samtidigt som vi vare sig liknar Honom vid någon skapelse eller jämför Honom med den. Det är en avvisning av Mushabbihah som tror att Allâh liknar Sin skapelse. De skiljer inte på Skaparen och skapelsen. Den dogmen är falsk.

Deras motsats är Mu´attilah. De månar så mycket om dementi att de till sist avfärdar de namn och egenskaper som Allâh har bekräftat åt Sig själv. Deras argument är att de vill undkomma liknelse.

Båda sekterna förfelar. Mu´attilah överdriver med dementi och avfärdad jämförelse, Mushabbihah överdriver med bekräftelse. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är i mitten. De bekräftar det Allâh bekräftar på ett sätt som tillkommer Hans majestät, utan liknelse och förnekelse. De tror i enlighet med Hans (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

Hans ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”

avfärdar liknelse. Hans ord:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

… Han är den Hörande, den Seende.”

avfärdar förnekelse. Det är som sagt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Således sägs det att Mu´attilah dyrkar ingenting, Mushabbihah dyrkar statyer och monoteisterna dyrkar en enda Gud som inte behöver någon men som alla behöver.

142:11

2112:4

32:22

419:65