8. De bryr sig inte om den korrekta islamiska dogmen

8 – De bryr sig inte om den korrekta islamiska dogmen som är grunden och fundamentet till religionen. På grund av denna okunnighet, och likaså andra orsaker, ser du hur blandade de är. En är Sunnî, en annan är Shî´î, vissa är gravdyrkare. De enas av sektens system helt och fullt. I enlighet med det grundas brödraskapet, stödet och biståndet. Det är en märklig katastrof.1

1Imâm Sâlih al-Fawzân sade:

”Den här avhandlingen som vi har framför oss är skriven av vår broder Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî. Den varnar för dessa metodiker, klargör deras negativa följder och uppmanar till fasthållning av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Må Allâh belöna honom väl och låta hans välvilja och råd gagna.” (Asbâb Istiqâmat-ish-Shabâb wa Bawâ´ith Inhirâfihim, sid. 7)