8. De begränsar sina anhängares förstånd

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 180

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

8 – al-Ikhwân al-Muslimûn begränsar sina anhängares förstånd varför de varken lyssnar, läser eller närvarar vid lektioner och föreläsningar utan gruppledarens tillstånd som utgår från det hemliga nätverkets schema.