8. Bönens femte villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det femte är borttagning av orenheter från tre platser; kroppen, kläderna och platsen. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

”Och rena dina kläder!”1

FÖRKLARING

Den bedjande måste vara ren sett till klädsel, kropp och platsen som han ber på. Om han ber i ett orent klädesplagg, på en oren plats eller med orenhet på kroppen, så är bönen ogiltig om han visste om den och kom ihåg den. Men om han inte visste om den eller glömde bort den, så är bönen giltig enligt den korrekta åsikten. Dess bevis är att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad med orenhet på sandalerna, kom Djibrîl till honom och upplyste honom om det. Följaktligen tog han av sig sandalerna utan att ta om bönen2. Ett annat bevis är Allâhs (ta´âlâ) allmänna ord:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”3

Borttagning av orenhet är inte själva reningen. Reningen är en dyrkan som är påfordrad i sig medan orenheten är något som bara skall tas bort från kläder, kropp och plats. Därför är bönen giltig om man skulle glömma bort eller vara okunnig om orenheten på exempelvis ens kläder eller kropp. Detsamma gäller om man ber på en oren plats utan att känna till orenheten. Enligt den korrekta åsikten är bönen giltig.

174:4

2Abû Dâwûd (650), Ahmad (17/242), Ibn Khuzaymah (2/107), Ibn Hibbân (5/560) och al-Hâkim (1/260) som autentiserade den. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (657).

32:286