8. Bevis för att Allâh är någonting

8 – Muhammad bin ´Abdillâh al-Qâdhî dikterade för oss: Ahmad bin Muhammad an-Nusrî ar-Râzî berättade för oss i Kûfah: Ahmad bin Mûsâ at-Tamîmî berättade för oss: Abû Nu´aym berättade för oss, från Shaybân, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Urwah, från hans moder Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att hon hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på sin predikstol:

”Ingen är svartsjukare än Allâh (´azza wa djall).”1

1al-Bukhârî (5222) och Muslim (2762).