8. Bevis för Allâhs fot 8

8 och 9 – Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin Ishâq as-Sâghânî berättade för oss: Hasan al-Ashyab berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Yûnus, från ´Ubayd, från Ayyûb as-Sikhtiyânî och Habîb ash-Shahîd, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset och Elden skröt varpå Elden sade: ”I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”I mig skall fattiga och arma människor gå in.” Då sade Han till Elden: ”Du är Mitt straff och med Dig straffar Jag den Jag vill.” Han sade till paradiset: ”Du är Min nåd som når överallt. Ni skall båda fyllas.” Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

tre gånger till dess att Han (tabârak wa ta´âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det är nog, det är nog.”

150:30