8. Avståndstagande från religiösa ordväxlingar, debatter och tvister

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje innovation är en villfarelse, undvika dispyter, undvika umgänge med Ahl-ul-Ahwâ’ och undvika ordväxlingar, debatter och tvister inom religionen.”

FÖRKLARING

Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”… och följ inte avgudadyrkarna; inte heller dem som har splittrats i sekter, där var grupp gläds åt sina [särdrag].”1

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

”Ingen annan utom de otrogna ifrågasätter Allâhs uppenbarelser.”2

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

”Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner nöje i diskussioner!”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inget folk har gått vilse efter att ha varit väglett utan att det har börjat debattera.”4

”De mest hatade männen av Allâh är de vilsna som är skickliga på att debattera.”5

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) sade:

”Den som utsätter sin religion för dispyter kommer att förändras ofta.”6

al-Hasan sade till en man som ville debattera med honom:

”Vad mig beträffar, så har jag förstått min religion. Om du har blivit av med din religion får du leta efter den.”7

130:31-32

240:4

343:58

4at-Tirmidhî (3253) och Ibn Mâdjah (48). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (141).

5al-Bukhârî (2457) och Muslim (2668).

6ad-Dârimî (312) och Ibn Battah i ”al-Ibânah al-Kubrâ” (565).

7Ibn Battah i ”al-Ibânah al-Kubrâ” (586).