8. al-Halabîs villfarelse avslöjades efter al-Albânîs död

al-Halabî är ute efter att splittra Salafiyyûn i olika länder. Han hjärntvättar dem som faller för hans list så att de börjar bekriga Salafiyyûn alltmedan de står på deras motståndares sida. Den här mannen virrar runt i villfarelse och destruktiva motsägelser alltsedan ´Allâmah al-Albânî dog och Salafiyyahs största motståndare startade prövningarna. Trots allt det kallar han Salafiyyûn för ”extrema”. Förmodligen anvisar han även Takfîr på dem med den stämpeln som Allâh satte på judarna och de kristna. Samtidigt vittnar han falskt att de åtta sekterna däribland Râfidhah, Khawâridj och extrema Sûfiyyah är fria från extremism. Enligt honom är det inte tillåtet på något som helst sätt att anklaga dem för extremism. Finns det någon på jordens yta som är så vilsen i pinsamma och destruktiva motsägelser som den här mannen?