8. Ahl-us-Sunnah betror Medlingen, Dammen och Vågen

20 – De säger att Allâh skall barmhärtigt ta ut monoteister ur helvetet efter att medlarna medlat för dem. Medlingen är ett faktum. Dammen är ett faktum. Vågen är ett faktum. Räkenskapen är ett faktum.

21 – De bekräftar inte att någon särskild muslim skall till paradiset eller till Elden, ty den kunskapen är dold för dem och de vet inte i vilket tillstånd personen har dött; i tro eller i otro? Däremot säger de att den som dör i egenskap av muslim och har undvikit stora synder, innovationer och illdåd, tillhör paradisets folk. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

”Men de som tror och lever ett rättskaffens liv…”

Han nämnde inte att de syndade:

أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

”… de är de bästa av alla skapade varelser.”1

Om det är autentiserat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat paradiset åt en viss individ, gör de detsamma för att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bekräfta hans utlåtanden.

198:7