79. Vi beskyller inte stora syndare för otro

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 142

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

18 – Vi beskyller ingen som ber mot Qiblah för otro till följd av deras synder. Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza wa djall).

FÖRKLARING

Detta avvisar Khawâridj. Han sade:

”Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza wa djall).”

Vi utgår från det uppenbara. Om en person vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud och ber och därtill faller i stora synder, såsom hor och alkoholmissbruk, beskyller vi inte honom för otro. Vi anförtror Allâh hans hemligheter. Han kan vara hycklare, men vi beskyller inte honom för hyckleri. Vi fastställer inte hans hyckleri. Vi utgår som sagt från det uppenbara och behandlar honom som muslim i samband med arv och annat.