79. Profethyllningens andra formulering

2 –

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على [إبراهيم و على]آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على [إبراهيم و على]آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat [Ibrâhîm och]1 Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris. Allâh! Välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat [Ibrâhîm och] Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”2

1Dessa två tillägg är bekräftade hos al-Bukhârî, al-Bayhaqî, Ahmad och an-Nasâ’î. De har även nämnts i andra rapporteringar, som i den tredje och sjunde kommande formuleringen. Låt dig därför inte luras av Ibn-ul-Qayyims ord i ”Djalâ’-ul-Afhâm” vari han följer sin lärare Ibn Taymiyyahs åsikt i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (16/1):

”Det har inte rapporterats någon autentisk hadîth däri ”Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt” nämns tillsammans.” (Sid. 198)

Jag har nu nämnt autentiska hadîther om det. Det är en av den här bokens fördelar. Den innehåller noggranna studier av rapporteringar och formuleringar samt kombinationer mellan dem. En sådan studie har inte gjorts förr, vilket är en gåva från Allâh (ta´âlâ). Vad som också bevisar Ibn-ul-Qayyims fel är att han själv autentiserade den sjunde kommande formuleringen samt fördömde vissa saker i den.

2al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î i ”´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” (54/162), al-Humaydî (1/138) och Ibn Mandah som sade: ”Det råder samstämmighet om den här hadîthens autenticitet.” (2/68)