79. Omsorg för tre systrar

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

79 – Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen har tre döttrar, eller tre systrar, som han behandlar väl utan att han inträder i paradiset.”1

FÖRKLARING

Detta är ett löfte från den trovärdige och betrodde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Måhända förlorar en flicka, två flickor eller tre flickor, sin fader, eller så är han kanske oförmögen, varpå deras broder, eller bröder, tar hand om dem och uppfostrar dem. Uppfostraren får samma belöning som personen med biologiska döttrar. Han ser efter dem och uppfostrar dem varpå han förtjänar paradiset. Detsamma gäller brodern som tar hand om sina systrar. Om han ser efter dem träder han tveklöst in i paradiset. Det är en gåva och en nåd från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) till flickorna. De är svaga och saknar förmåga till att anskaffa sig nödvändigheter som mat, dryck, boende, uppfostran och sunt förnuft så länge de inte blir omhändertagna av en person som ser efter dem för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak och låter bli att behandla sina döttrar eller systrar som man brukade göra innan islam.

1God.