79 – Kapitel 13 – En muslim som okunnigt faller i avguderi och därefter ångrar sig

Trettonde Kapitlet

En muslim som okunnigt faller i avguderi och därefter ångrar sig

 

Men avgudadyrkarna har ett annat tvivel som de försöker argumentera med i denna berättelse. De säger: ”Israeliterna blev inte otrogna och inte heller blev de som sade ”Låt oss få en Dhât Anwât” det.” Vi svarar då med att säga: ”Israeliterna utförde aldrig det och inte heller utförde de som frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det.” Det råder dock inga meningsskiljaktigheter om att israeliterna hade blivit otrogna om de hade gjort det och likaså hade de som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd blivit otrogna. Om de inte hade lytt honom och därefter tagit till sig Dhât Anwât efter hans förbud, hade de blivit otrogna, vilket är fordrat.

 

Förklaring

 

Vissa avgudadyrkare gjorde detta bevis till ett tvivel och sade att varken följeslagarna eller israeliterna blev otrogna. Detta tvivel avvisas då med att säga att varken följeslagarna eller israeliterna gjorde något efter att ha avvisats av de två ädla sändebuden.